شنبه, 04 تیر 1401  
سخنرانی آقای دکتر میکائیل ملازاده
اخبار کنفرانس
1400/09/03

لینک شرکت در همایش

لینک شرکت در دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی کمیته شیمی صنعت انجمن شیمی در تاریخ های 4 و 5 آذر ماه 1400

ادامه مطلب
سخنرانان دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

دوره های همایش
قالب نگارش مقاله
قالب ارائه مقالات
نرم افزار مجموعه مقالات
برگزارکننده
حامیان