دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

عنوان تاریخ
:. شروع عضویت 1400/04/01
:. شروع ارسال مقاله 1400/04/01
:. تاریخ پایان ارسال مقاله 1400/08/15
:. اعلام نتایج داوری 1400/08/20
:. آخرین مهلت ثبت نام 1400/08/25
:. شروع همایش 1400/09/04
:. پایان همایش 1400/09/05
وضعیت : فعال

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال مقاله 1395/10/01
:. اعلام نتایج داوری 1395/10/20
:. شروع همایش 1395/11/13
:. پایان همایش 1395/11/14
وضعیت : پایان یافته